Textielinzameling

Voor het houden van een textielinzameling hebt u op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u het formulier: Aanvraag vergunning textielinzameling (pdf | 90 kB).

Verantwoording opbrengst

Het is noodzakelijk dat er verantwoord wordt wat de opbrengsten van de textielinzameling is. Dit wordt door de gemeente doorgegeven aan het Centraal Bureau Fondsenverwerving (CBF). Voor het verantwoorden van de opbrengsten gebruikt de u de daarvoor bestemde formulier: Verantwoording opbrengst textielinzameling (pdf | 90 kB).

Textielinzameling:

De gemeente kan aan instellingen die in het bezit zijn van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving een vergunning geven voor het inzamelen van textiel. Jaarlijks zijn er twee vaste vergunningen, te weten:

  • April: Stichting Manege het Roessingh
  • Oktober: Leger des Heils

Voor 2017 en 2018 zijn de vergunningen verleend en kunnen er dus geen nieuwe vergunningen worden verleend.

Locatie textielcontainers: