Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Voornaam : Rob (mr. drs. R.G.)
Achternaam : Welten
Telefoonnummer : (053) 573 45 67
E-mailadres : gemeente@haaksbergen.nl

Adres : Blankenburgerstraat 28
Postcode : 7481 EB
Plaats : Haaksbergen

Heeft zitting in

FunctieOrgaantype
De gemeenteraadVoorzitterCommissie
Het college van B&WBurgemeesterCollege van B & W
AgendacommissieVoorzitterCommissie

Portefeuille

Openbare orde, Veiligheid en Bestuur
Burgemeester, Crisisburgemeester
Wordt bij afwezigheid vervangen door: mr. J.H. Niemans

 • Brandweer
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Integriteit
 • Begraven
 • Burgerzaken en verkiezingen
 • Gemeenteraad en gemeentebestuur
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Communicatie en media
 • Klachten
 • Internationale contacten
 • ICT (inclusief informatieveiligheid)
 • Dienstverlening
 • Coördinatie verbonden partijen
 • Algemene zaken (facilitaire diensten)
 • Handhaving
 • Personeel en Organisatie
 • Coördinatie participatie

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden. Zij mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

 Overzicht nevenfuncties

Organisatie

Functie

Vergoeding

Euregio Voorzitter *onkostenvergoeding
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid Plvv lid algemeen bestuur nee
Bestuurlijk overleg Sociaal economische Plvv lid bestuurlijk overleg nee
Veiligheidsregio Twente Lid nee
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente Plvv lid nee
aandeelhoudersvergaderingen (eigenaarsrol / AvA) van Twence Holding BV, Twente Milieu NV, NV BNG (Bank Nederlandse Gemeenten), Enexis Holding NV en Dataland Lid nee
Commissie Straatnaamgeving Voorzitter nee
Commissie Lokaal Overleg Voorzitter nee

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 

Organisatie

Functie

Vergoeding

Bevrijdingsfestival Overijssel Voorzitter nee
Raad van Commissarissen Wadinko Lid ja (€1.000,--/mnd)
WBO (Woningbouwvereniging) Oldenzaal Lid Raad van Commissarissen ja (€ 908,--/mnd)**
Melbuuln Piratenkoor Beschermheer nee

*Wordt door de Euregio rechtstreeks in de gemeentekas gestort.

** Volgens een gereglementeerde staffel worden inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties verrekend. Deze verrekening komt terecht in de gemeentekas.

Uitgelicht

Werken bij de gemeente

Wil je werken bij de gemeente Haaksbergen? Bekijk onze openstaande vacatures.

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni.

Samen Haaksbergen

Denk en doe digitaal mee over en met plannen van de gemeente en andere initiatiefnemers.