Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Dit kan online met uw DigiD.

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vervolgens vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt.

Geheimhouding

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente zonder uw toestemming uw gegevens ook niet door aan:

 • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
 • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • Instellingen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

 • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
 • Notarissen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
 • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
 • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Hoe gaat het in zijn werk?

 • De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding vraagt
 • U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven
 • Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl