Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers van leerlingen die een school buiten Haaksbergen bezoeken, kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient een aanvraagformulier te worden ingediend.

Dit aanvraagformulier kunt u printen, invullen en opsturen naar: Gemeente Haaksbergen, t.a.v. leerlingenvervoer, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Óf ingevuld mailen naar gemeente@haaksbergen.nl.

Kosten

Voor leerlingen naar het regulier basisonderwijs is een drempelbedrag en een eventuele financiële bijdrage naar draagkracht van de ouders verschuldigd. Zie voor de voorwaarden de Verordening Leerlingenvervoer.

Zie ook

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl