Beeldkwaliteitsplan Enschedesestraat 47

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat de gemeenteraad van Haaksbergen in zijn vergadering van 29 maart 2017 het beeldkwaliteitsplan Enschedesestraat 47 heeft vastgesteld.

Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het gebied van het voormalige garagebedrijf Huiskes Kokkeler en maakt de realisering van zeven grondgebonden woningen mogelijk. Op deze plek komen aan de Gruttostraat vier vrijstaande woningen en aan de Enschedesestraat komen een vrijstaande woning en een dubbele woning.

Het beeldkwaliteitsplan dient als richtlijn voor de vormgeving van de te ontwikkelen bouwplannen en voor het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte van het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan wordt tegelijk met het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en is het toetsingskader voor de stadsbouwmeester van Het Oversticht.

Het beeldkwaliteitsplan treedt op 5 mei 2017 in werking. Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen een beleidsregel. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 5 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met het team Omgeving en Ontwikkeling van de gemeente Haaksbergen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl