Omgevingsdienst Twente (ODT) - Asbest

Voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

Om onze omgeving veilig, gezond en leefbaar te houden, gelden er milieuregels voor bedrijven en inwoners. De Omgevingsdienst Twente (OD Twente) controleert of men zich aan die regels houdt. De gemeente geeft de OD Twente opdracht om deze controles uit te voeren. Als u denkt dat een bedrijf of inwoner de milieuvoorschriften overtreedt, dan kunt u dat melden bij de OD Twente.

Overlast melden

Neem contact op met de OD Twente als u:

  • Een verdachte situatie ziet bij een bedrijf in uw omgeving
  • Geur-, geluids- of rookoverlast hebt van een bedrijf in uw omgeving
  • Zware bodem- of milieuverontreiniging aantreft

Asbest

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Lees meer over asbest op de website van de OD Twente.

Spoed of geen spoed?

Moet er direct door de OD Twente worden opgetreden? Bel dan (0546) 74 95 55. Geen spoed? Vul dan het klachtenformulier op de website van OD Twente in of stuur een uitgebreide klachtenomschrijving naar info@odtwente.nl.

Bereikbaarheid en contact

De OD Twente is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u automatisch doorgeschakeld naar het meldpunt van de provincie Overijssel. De OD Twente is gevestigd in het stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, 7607 EW Almelo. Bel naar (0546) 74 95 00, mail naar info@odtwente.nl of surf naar www.odtwente.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl