Toezicht en handhaving

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van handhaving en naleving van de regels.

De gemeente heeft deze taken op grond van de Woningwet, het bouwbesluit en gemeentelijke verordeningen. Door toezichthouders wordt er op het gebied van handhaving gezorgd voor bijvoorbeeld de uitvoering van het beleid van de gemeente. Het opsporen en afhandelen van strafbare feiten is een belangrijk onderdeel daarvan. U kunt daarbij dan denken aan dumping van afval, overlast door hondenpoep, zonder vereiste vergunning bouwen en dergelijke.

Nadere informatie:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl