Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)

Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)

Voornaam : Jan-Herman (J.H.)
Achternaam : Scholten
Telefoonnummer : (053) 573 45 67
E-mailadres : gemeente@haaksbergen.nl

Adres : Blankenburgerstraat 28
Postcode : 7481 EB
Plaats : Haaksbergen

Heeft zitting in

FunctieOrgaantype
Het college van B&WWethouderCollege van B & W

Portefeuille

Ruimte en Mobiliteit
1ste locoburgemeester, 1ste crisisburgemeester
Wordt bij afwezigheid vervangen door: A.B.G.M. Koopman

 • Ruimtelijke ontwikkeling en grondbeleid, inclusief grondexploitaties
 • Wonen
 • Vastgoed
 • Wegen
 • Verkeer en vervoer
 • Nutsvoorzieningen en verlichting
 • Openbaar groen, plantsoenen en speelvoorzieningen
 • Riolering en waterbeheer
 • Plattelandsontwikkeling
 • Energietransities
 • ODT
 • Personeel en organisatie (totdat een nieuwe burgemeester benoemd is)
 • Projectwethouder onderwijshuisvesting

Uitgelicht

Haaksbergen Natuurlijk!

Er is natuurlijk altijd wat te doen in Haaksbergen!

Verkiezingen 2019

De verkiezingen op 20 maart en 23 mei: informatie en opkomstpercentages.

Live uitzendingen

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad live op internet.