Witte Veen

Het Witte Veen (ongeveer 300 hectare) is grotendeels in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Het is een vrij klein en ondiep voormalig hoogveen, dat vooral van belang is vanwege een hoogveenrestant met vochtige heide en enkele vennen. Een groot deel van het gebied is in de twintigste eeuw ontgonnen. In het niet ontgonnen deel is veel bos opgeslagen.

De Natura 2000-doelstellingen voor het Witte Veen zijn onder meer gericht op de habitats zwakgebufferde en zure vennen, droge en vochtige heide en heideveentjes.

Heide

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl