Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden.

In deze natuurgebieden komen belangrijke flora en fauna voor die beschermd moeten worden. Op Europees niveau zijn voor deze gebieden allerlei beschermende richtlijnen opgesteld, zoals de habitatrichtlijn en vogelrichtlijn.

Buitengebied Haaksbergen

Nederland heeft 162 gebieden aangemeld bij de Europese Commissie als gebieden waar waardevolle flora en fauna voorkomen. In de gemeente Haaksbergen liggen drie van deze gebieden: het Buurserzand, het Haaksbergerveen en het Witte Veen.