Inzet MKB adviseur

Gerjan Bremmer is inzetbaar voor alle Twentse MKB-bedrijven vanaf vijf medewerkers.

Het samenwerkingsverband Ondernemend Twente heeft per 1 maart 2017 ondernemersadviseur Gerjan Bremmer aangesteld. De aanstelling past binnen het provinciale investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Vanuit dit investeringsvoorstel geeft Gerjan uitvoering aan de volgende actielijnen, gebaseerd op analyses en behoeften uit de markt:

  • organisatiekracht van het MKB
  • ondersteuning bij financieringsvraagstukken
  • organisatorische innovatie
  • familiebedrijven
  • snelle groeiers

Het MKB heeft behoefte aan verbinding met lokale en regionale collega-bedrijven, inzicht in en goede toeleiding naar bestaande organisaties, projecten, programma’s, regelingen, financieringsmogelijkheden en grotere zichtbaarheid van bestaande instrumenten.  Het blijkt dat het MKB in onvoldoende mate op de hoogte is van de ontwikkelmogelijkheden die er zijn.

Met dit project wil Ondernemend Twente een krachtige impuls geven aan het MKB en de werkgelegenheid in Twente.

Gerjan Bremmer:

(06) 27 34 20 87
(053) 484 99 00

gerjan@ondernemendtwente.nu

Bezoekadres: Ondernemingshuis, Hengelosestraat 585,7521 AG Enschede

Foto Gerjan Bremmer

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl