Openbaar groen

Groen maakt Haaksbergen aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren.

De groenstructuur is in belangrijke mate bepaald door de geologische gesteldheid van de bodem, de ligging van Haaksbergen in Twente en de historische ontwikkeling van het dorp. Het beleid van de Haaksbergse plantsoenen is vastgelegd in de Groenvisie (pdf | 3,6 MB), die door de gemeente is vastgesteld.

Onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan al het openbaar groen zoals plantsoenen, openbare groenstrookjes, groenbakken (kijkgroen), bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats volgens een bepaalde planning. Heeft u klachten over het onderhoud, meld dat dat dan via een melding doorgeven.

Omvorming groen

Om uitvoering te geven aan de Groenvisie is het uitvoeringsprogramma (de ambitie) door het college vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is geweest het omvormen van duur openbaar groen naar goedkoper groen.

Groenadoptie

Samen met mensen in de buurt vrijwillig het gemeentelijk groen onderhouden en meer plezier beleven aan uw omgeving. In de gemeente Haaksbergen is dit voorjaar het tiende adoptiecontract getekend met enthousiaste bewoners die samen een strook gemeentelijke groenvoorziening gaan inrichten en onderhouden. Lees hier meer over groenadoptie.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl