Groenadoptie: de mogelijkheden

Samen met mensen in de buurt vrijwillig het gemeentelijk groen onderhouden en meer plezier beleven aan uw omgeving. In de gemeente Haaksbergen is dit voorjaar het tiende adoptiecontract getekend met enthousiaste bewoners die samen een strook gemeentelijke groenvoorziening gaan inrichten en onderhouden. Overweeg ook de mogelijkheden van groenadoptie.

Wat is groenadoptie?

Groenadoptie biedt bewoners de mogelijkheid om gezamenlijk een stukje groenvoorziening vrijwillig te onderhouden en te verfraaien. Het kan bovendien de sociale contacten in de buurt bevorderen. Voor de adoptie van een perceel groen zijn tenminste drie huishoudens nodig. Dit maakt het mogelijk om samen te werken, maar ook om elkaar af te wisselen in de vakantie of bij ziekte.

Wat mogen we doen met adoptiegroen?

Een aantal bewoners wordt samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen. Hiervoor sluit u een overeenkomst af met de gemeente. Naast het onderhoud krijgt u samen de mogelijkheid om het groen verder te verfraaien of functioneler te maken waarmee het gemeentelijk groen in de buurt wordt versterkt. Belangrijk is dat het adoptiegroen voor iedereen toegankelijk blijft. De middelen die nodig zijn voor het aanpassen van de groenvoorziening dienen door de bewoners zelf gegenereerd te worden. Dit kan o.a. door inzet van het wijkbudget als de wijkraad hiermee instemt.

Welk groen komt in aanmerking voor adoptie?

De gemeente bekijkt dit van geval tot geval. Het groen moet eigendom zijn van de gemeente om in aanmerking te komen voor groenadoptie. Verder geldt dat het groen voor iedereen toegankelijk is en moet blijven. Ook is het belangrijk dat er draagvlak is in de straat. Dit betekent niet dat alle inwoners in de straat actief mee hoeven te helpen, maar wel dat ze akkoord gaan met het feit dat een aantal buren het groen adopteert. Het is van belang dat de adoptie een buurt- en/of wijkbelang dient en geen individueel belang.

Interesse?

Heeft u interesse om een stukje gemeentelijk groen te adopteren? Stuur dan een e-mail naar gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van ‘groenadoptie’. Geef in de mail aan om welk gemeentelijk groen het gaat. Geef ook aan met welke bewoners u het groen wil adopteren. U wordt dan door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek om uw plannen te bespreken. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn in uw buurt om uw initiatief te realiseren. De voorwaarden en spelregels om de groenadoptie goed te laten verlopen zullen in een groenadoptiecontract (pdf | 40 kB) worden vastgelegd voordat u groen in uw buurt kunt adopteren.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl