Wegen, verkeer en parkeren

Informatie over wegwerkzaamheden, het verkeers- en vervoersplan en parkeren.

Op basis van onderzoeken worden er door de gemeente Haaksbergen verkeersmaatregelen genomen om de diverse verkeersstromen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Doel hiervan is om een zo goed en veilig mogelijk wegennet te krijgen en te houden.

Wegwerkzaamheden

Om de verkeersstromen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat er regelmatig wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bekijk hier de website van de NDW voor de wegwerkzaamheden in Haaksbergen en de regio.

Kabels en leidingen

Om er voor te zorgen dat de kabels en leidingen in de ondergrond hun functie goed blijven vervullen is er regelmatig onderhoud nodig. Onderhoud wordt uitgevoerd door diverse nutspartijen als Vitens, Enexis, Ziggo, Kpn, zij vragen hiervoor vergunning aan bij de gemeente. Bekijk hier waar er bij u in de buurt gewerkt wordt.

Verkeers- en vervoersplan

De gemeente Haaksbergen heeft de afgelopen jaren, in het kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP), intensief gewerkt aan het creëren van een goed functionerend en veilig wegennet. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) is het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Haaksbergen aangegeven.

Parkeren

Gladheidsbestrijding

In Haaksbergen werken we met een strooibeleid dat is afgestemd op het beleid van de omliggende gemeenten, en dat beoogt de kosten en het zoutgebruik te beperken. Meer informatie over gladheidsbestrijding

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl