Woonvisie

Informatie over de Ontwerp Woonvisie en de bijbehorende stukken.

De woningmarkt is voortduren in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar beleid van tijd tot tijd herijkt. In de Ontwerp Woonvisie “Goed wonen in Haaksbergen” zijn de uitgangspunten, ambities en voornemens voor de komende 5 jaar verwoord. Met deze visie wil het college meer grip op de woningmarkt. Aan de hand van een verschillende thema’s willen we inzetten op:

  • versnellen van woningbouwproductie
  • realiseren van betaalbare woningen en gemêleerde woonwijken
  • doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de juiste plek
  • de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken
  • waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied
  • bouwen aan een inclusieve samenleving
  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad

Bijbehorende stukken

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl