Woonvisie

Informatie over de Woonvisie Goed Wonen in Haaksbergen en de bijbehorende stukken.

De woningmarkt is voortduren in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar beleid van tijd tot tijd herijkt. In de Woonvisie “Goed wonen in Haaksbergen” (pdf | 10 MB) zijn de uitgangspunten, ambities en voornemens voor de komende 5 jaar verwoord. De visie is op 5 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze visie wil de raad meer grip op de woningmarkt.

Aan de hand van een verschillende thema’s willen we inzetten op:

  • versnellen van woningbouwproductie
  • realiseren van betaalbare woningen en gemêleerde woonwijken
  • doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de juiste plek
  • de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken
  • waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied
  • bouwen aan een inclusieve samenleving
  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad

De woonvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin staan de concrete acties voor de komende jaren benoemd.

Bijbehorende stukken

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl