Jaarwisseling

Gepubliceerd: 17-11-2022

Het eind van 2022 komt langzaam weer in zicht. In dit artikel informeren we u graag op de mogelijkheid om een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan te vragen en de voorwaarde om een melding in te dienen als u carbid wilt gaan schieten.

Carbid

Bij de jaarwisseling hoort traditioneel, zeker in onze regio, het schieten met carbid. Carbid schieten mag, maar wel onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat carbidschieters zich uiterlijk op 28 december melden bij de gemeente. Dat kan met het meldingsformulier op www.haaksbergen.nl/carbid. Het schieten met carbid mag alleen op oudejaarsdag (vrijdag 31 december) tussen zonsopgang en zonsondergang, buiten de bebouwde kom en niet in of vlak bij een natuurgebied. Dicht bij bebouwing schieten mag niet. Busdeksels zijn verboden, voetballen wegschieten mag wel. Ook moet je minimaal zestien zijn en mag je niet gedronken hebben.

Wie is de BOCK?

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig en zorg dat er altijd een Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) aanwezig is die op de hoogte is van dé vijf tips voor veilig carbidschieten! Je kunt de vijf tips vinden op www.wieisdebock.nl/de-5-tips. Hier vind je ook een video waarin Mooi Wark laat zien hoe het moet.

Vrijwillig vuurwerkvrije zones

Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 hadden wij in Haaksbergen al een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Dit beviel zo goed dat de gemeente de komende jaarwisseling wil helpen op meer plekken zo’n zone in te stellen. Een vrijwillig vuurwerkvrije zone is vooral bedoeld voor plekken waar meerdere inwoners veel last hebben van het afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld bij een zorgcomplex.

Als u dat wilt, kunt u bij de gemeente uw complex of straat aanmelden als vrijwillig vuurwerkvrije zone. Dat werkt natuurlijk alleen als er genoeg buurtbewoners meedoen. Een aanvraag is daarom alleen geldig als meer dan twee derde van de bewoners het met de aanvraag eens is. Een vrijwillig vuurwerkvrije zone is met posters en borden aangegeven. De borden worden geplaatst door de gemeente en de buurt krijgt de posters om zelf op te hangen.

Geen handhaving

De vrijwillig vuurwerkvrije zone is, zoals de naam als zegt, geen verplichte vuurwerkvrije zone. Daarom kan en zal er niet gehandhaafd worden. Het is een ‘verzoek’ om geen vuurwerk af te steken en men kan elkaar hierop wijzen. Het gaat om vrijwillige afspraken tussen buren onderling. Buurtbewoners die de vrijwillig vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf ook verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. Uiteraard op een vriendelijke manier. Alle wet- en regelgeving over bijvoorbeeld afsteektijden blijft gewoon gelden en daar wordt op gehandhaafd zoals in de rest van de gemeente.

Aanvragen

Een aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijkste punten zijn dat het gaat om een duidelijk afgebakend gebied (bijvoorbeeld een straatgedeelte, straat of complex), dat de reden duidelijk wordt vermeld en dat twee derde van de buurt het ermee eens is. Dit kunt u aantonen met een lijst met handtekeningen. Op www.haaksbergen.nl/vuurwerkvrijezone leest u hoe u uw buurt kunt aanmelden en hier staat ook de complete checklist. U kunt het aanmeldingsformulier indienen tot uiterlijk 2 december. Er is plek voor maximaal tien vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Meer nieuws

 • Energieprijzen

  1-12-2022

  Enquête onder ondernemers over impact gestegen energieprijzen....

 • Huisvestingsplan

  25-11-2022

  Toekomst van onderwijshuisvesting uitgestippeld....

 • Eindejaarsrapportage

  24-11-2022

  Gemeente houdt eind dit jaar naar verwachting 5,7 miljoen euro over....

Nieuws overzicht