Windmolens Buurse

Gepubliceerd: 13-2-2024

De provincie heeft vier gebieden in Overijssel aangewezen waar windmolens geplaatst mogen worden. Een van deze gebieden valt ten noorden van Buurse. Pure Energie heeft samen met Energiecoöperatie Haaksbergen bij de provincie een vergunningaanvraag gedaan voor Windpark Oude Buurserdijk aan de noordkant van Buurse. Of er wel of geen windmolens komen is uiteindelijk aan de provincie, maar de gemeente kan de provincie wel uitgangspunten meegeven over niet-ruimtelijke kaders, zoals lokaal eigenaarschap en verdeling van lusten en lasten. Deze uitgangspunten zijn verwoord in een concept beleidsnota windenergie. Inwoners van Buurse zijn uitgenodigd om hierover hun mening te geven.

Alle gemeenten in Nederland, zo ook gemeente Haaksbergen, hebben de opdracht om bepaalde hoeveelheden duurzame energie op te wekken. Zonne- en windenergie leveren een belangrijke bijdrage aan die opgave. Vorig jaar én recent nog in januari heeft de provincie - na de provinciale verkiezingen - haar aanpak windbeleid aangescherpt. Dit betekent dat zij de regie steeds verder naar zich toetrekt wat betreft het plaatsen van windmolens. De gemeenteraad van Haaksbergen wil door uitgangspunten te stellen, aanvullend op het beleid van de provincie, invloed uitoefenen op het beleid voor windenergie en daarmee de belangen van Buursenaren zo veel mogelijk behartigen.

Online consultatie

De uitgangspunten die in de concept beleidsnota windenergie staan, gaan over niet-ruimtelijke kaders. Denk hierbij aan hoe het lokale eigenaarschap wordt vormgegeven, hoe het zit met de kosten en opbrengsten en wat er kan worden gedaan om de effecten op de omgeving te beperken. De gemeente wil graag weten wat inwoners en ondernemers van Buurse en omgeving vinden van de uitgangspunten. Tot 21 februari kunnen zij hun mening geven via samenhaaksbergen.nl. De input wordt gebruikt om de huidige concept beleidsnota windenergie aan te passen. Bewoners kunnen nu reageren. De aangepaste nota wordt in maart formeel ook nog vier weken ter inzage gelegd. Daarna wordt de definitieve beleidsnota windenergie opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Windpark Oude Buurserdijk

In Buurse Noord is Pure Energie samen met Energiecoöperatie Haaksbergen gestart met het initiatief Windpark Oude Buurserdijk. Hiervoor is in november 2023 een vergunningaanvraag bij de provincie ingediend. De provincie heeft dit vanaf 1 januari in behandeling genomen. De verwachting is dat Gedeputeerde Staten (GS) deze maand nog een besluit neemt om de zogenoemde planologische procedure wel of niet te starten. Dit houdt in dat GS de benodigde informatie gaat opvragen bij de initiatiefnemer over ruimtelijke en technische aspecten, ecologische kaders én projectparticipatie.

Meer nieuws

 • Vitaliteitsbeurs succes

  4-3-2024

  Olga Commandeur bracht de bezoekers van de Vitaliteitsbeurs in beweging....

 • Omgevingsvisie

  29-2-2024

  Gemeente gaat de straat op: inwoners kunnen meedenken over hun leefomgeving....

 • Fietsenveiling maart

  27-2-2024

  Zaterdag 23 maart is er vanaf 10.00 uur weer een fietsenveiling....

Nieuws overzicht