Vuur stoken

Op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)  is het verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. Met andere woorden: er mag niet zo maar wat verbrand worden. Dit heeft te maken met de bescherming van het milieu en dus het voorkomen van milieuvervuiling. Maar dit heeft ook te maken met veiligheid. Er zijn een aantal uitzonderingen op dit verbod, te weten:

Melding verbranden snoeihout

Wilt u snoeihout verbranden dan kunt u dit ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk melden bij het college. Dit kan via het formulier: Melding verbranden snoeihout tot 5 m3 (pdf | 90 kB). Dit kan dus niet telefonisch of mondeling aan de receptie. Per gedane melding mag maximaal 5 m3 snoeihout verbrand worden. Aan het doen van deze melding zijn geen kosten verbonden.

Ontheffing verbranden snoeihout 5 m3 – 10 m3

Wilt u tussen de 5 m3 en 10 m3 snoeihout verbranden dan kunt u dit ten minste acht weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij het college. Dit kan via het formulier: Ontheffing verbranden snoeihout tot 10m3 (pdf | 160 kB). Dit kan dus niet telefonisch of mondeling aan de receptie. Per ontheffing mag maximaal 10 m3  snoeihout verbrand worden. Hieraan zijn leges verbonden en er geldt een bezwarentermijn van 6 weken.

Ontheffing paasvuur, niet zijnde een evenement

Hier gaat het om verbranden van snoeihout met een omvang van meer dan 10 m3. De ontheffing voor het paasvuur moet u ten minste acht weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij het college. Dit kan via het formulier: Aanvraagformulier ontheffing Paasvuur (pdf | 160 kB). Dit kan dus niet telefonisch of mondeling aan de receptie. Per gedane aanvraag mag maximaal  1 paasvuur aangestoken worden. Hieraan zijn leges verbonden en er geldt een bezwarentermijn van 6 weken.Veelal wordt dit eerste paasdag op het eigen erf verbrand. Het betreft geen evenement.

Wilt u een paasvuur ontbranden waarbij dit voor iedereen openbaar toegankelijk is, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Let op !

Bij een code oranje en rood mag niet worden gestookt, ook niet als u al in het bezit bent van een stookontheffing. U moet dit zelf checken. Informatie hierover kunt u vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Kosten

Voor een stookontheffing vanaf 5 kuub betaalt u leges. Zie: Legesverordening 2023

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl