Alcoholvergunning

(voorheen Drank en Horecavergunning)

In de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf (met alcoholschenken) of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café, restaurant, enzovoort.) en para commercieel (sportvereniging, buurthuizen, enzovoort).

Wil u meer weten wat u nodig heeft voor het starten van een horecabedrijf kijk op de website van de KVK of Koninklijke Horeca Nederland.

Aanvragen alcoholvergunning

Lees hier de voorwaarden voor het aanvragen van een alcoholvergunning horecabedrijf (pdf | 330 kB) .

Voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Alcoholwet kunt u gebruik maken van onderstaande aanvraagformulieren. Wilt u een gesprek voorafgaand aan de aanvraag neem dan contact op via e-mail: gemeente@haaksbergen.nl.

Wilt u weten of het pand waar u zich wil vestigen een horecabestemming heeft in het bestemmingsplan kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvraag / meldingsformulieren

De volgende formulieren kunt u gebruiken om een aanvraag te doen voor het schenken van alcohol of een wijziging van uw bedrijf te melden: 

Bij een aanvraag voor een commerciële horecaonderneming wordt altijd een bibob-toets toegepast.

Voordat een vergunning door de burgemeester verleend kan worden, moet worden voldaan aan de in de Alcoholwet gestelde eisen voor de inrichting en de leidinggevenden.

Bijlagen nodig bij een aanvraag

 • Bij een aanvraag vergunning dient u de volgende documenten in (mits van toepassing):
  • Verklaring melding bijlagen leidinggevenden (voor elke leidingen)
  • Kopie van legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
  • Ondertekende arbeidsovereenkomst
 • Geldige verklaring sociale hygiëne
 • Een situatietekening van uw gehele horeca-inrichting, waarop in ieder geval de toiletten, alle horecalokaliteiten én terrassen voorzien van naam en oppervlakte vermeld staan (geldt niet voor slijterijen)
 • Uw ondernemingsplan
 • Een uittreksel uit het handelsregister van Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het behandelen van een aanvraag voor een alcoholvergunning is gemiddeld acht weken. De procedure voor para commerciële rechtspersonen is echter wat ruimer. In de wet is namelijk vastgelegd dat er een uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet plaatsvinden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage wordt gelegd voor dat een definitief besluit wordt genomen.

De doorlooptijd wordt ook langer als de aanvraag niet volledig wordt ingediend of als er advies wordt gevraagd aan het landelijk bureau bibob.

Exploitatievergunning

U heeft ook een exploitatievergunning nodig of u krijgt een vrijstelling exploitatie. Meer informatie vindt u op de pagina exploitatievergunning.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl