Arja ten Thije (drs. A.J.)

Arja ten Thije (drs. A.J.)

Voornaam : Arja (A.J.)
Tussenvoegsel : ten
Achternaam : Thije
Telefoonnummer : (053) 573 45 67
E-mailadres : gemeente@haaksbergen.nl

Adres : Blankenburgerstraat 28
Postcode : 7481 EB
Plaats : Haaksbergen

Heeft zitting in

FunctieOrgaantype
Het college van B&WWethouderCollege van B & W

Portefeuille

Samenleving en Duurzaamheid
2de locoburgemeester, 2de crisisburgemeester
Wordt bij afwezigheid vervangen door: drs. J.H. Scholten

 • Zorg
 • Jeugd
 • Onderwijs (lager)
 • Ouderenbeleid
 • Welzijn
 • Minimabeleid
 • Cultuur
 • Erfgoed/monumenten
 • Sport
 • Volksgezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid (coördinatie)
 • Milieu en afval
 • Handhaving (totdat een nieuwe burgemeester benoemd is)
 • Projectwethouder overheidsparticipatie

Uitgelicht

Haaksbergen Natuurlijk!

Er is natuurlijk altijd wat te doen in Haaksbergen!

Duurzaamheid

Naar een energieneutrale, klimaatbestendige en vitale gemeente in 2050.

Live uitzendingen

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad live op internet.