Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom; een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Waarom is deze nieuwe wet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de leefomgeving, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld, ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.
Als inwoner van Nederland wilt u wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en dichtbevolkt. Dit betekent dat uw gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat u als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

De implementatie van de omgevingswet is een ingrijpend traject en vraagt een andere werkwijze van gemeente, bedrijven en inwoners. Een dergelijk traject kost tijd en gaat met de nodige uitdagingen gepaard. Het uiteindelijke doel is dat de Omgevingswet zorgt voor 24/7 begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe. Van Aanvraag tot Zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Animatie Omgevingswet

Meer informatie

Op de website Aan de slag met de Omgevingswet leest u meer informatie. Hebt u vragen? Mail dan met gemeente@haaksbergen.nl of bel met de gemeente Haaksbergen: (053) 573 45 67.

Vraag en antwoord

  Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen.

  Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doe u eenvoudig met hulp van het nieuwe omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

  De voordelen:

  • Eén Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
  • Eén Omgevingsloket: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
  • Kortere besluitvormingsprocedures
  • Eén omgevingsvergunning Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.
  • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

  Voor initiatieven en aanvragen rondom bouwen en verbouwen verandert een aantal dingen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gaat om de volgende veranderingen:

  • onze werkwijze voor initiatieven en aanvragen wijzigt na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024;
  • het aanleveren van ontwerpplannen wijzigt al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  • het omgevingsoverleg wordt belangrijker;
  • participatie krijgt een grotere rol

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl