Verlenging BIZ ’t Varck-Brammelo 2021-2025

Sinds 2016 geldt er op het bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

In november 2020 heeft er onder de gevestigde ondernemers een stemming plaatsgevonden voor een nieuwe termijn van 5 jaar. Het overgrote deel van de ondernemers heeft de meerwaarde van het investeren in hun eigen bedrijfsomgeving laten blijken met een positieve stem. Daarmee is de nieuwe BIZ periode 2021-2025 een feit.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BI-Zone zijn aanvullend op die van de gemeente. Stichting Ondernemersfonds ’t Varck&Brammelo is de organisatie die uitvoering geeft aan het meerjarenbeleidsplan. Met de verlenging van de BIZ draagt iedere ondernemer/gebruiker binnen de zone financieel bij waarmee de continuïteit en kwaliteit van het bedrijventerrein wordt geborgd.

Meer informatie over de BIZ:

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer André Busschers, parkmanager Bedrijventerrein ’t Varck&Brammelo. Email: parkmanager@varck-brammelo.nl  Tel: 06 - 83 79 54 75.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl