Home > Ondernemer > Vestigingslocaties > Nieuwe stemronde bedrijveninvesteringszone ’t Varck-Brammelo

Nieuwe stemronde bedrijveninvesteringszone ’t Varck-Brammelo

Sinds 2016 geldt er op bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo een zogenaamde bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

De afgelopen 5 jaar heeft de BIZ op ’t Varck-Brammelo een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein. De samenwerking tussen het bestuur van het ondernemersfonds Stichting Ondernemersfonds ’t Varck&Brammelo en de gemeente verloopt naar volle tevredenheid.

Eind 2020 loopt de periode van de eerste termijn (2016-2020) af en het bestuur van Stichting Ondernemersfonds ’t Varck&Brammelo wil graag de BIZ verlengen met een volgende periode van 5 jaar. Hiervoor heeft men een Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 ingediend waarop het college een positief besluit heeft genomen. Op 28 oktober jl. heeft de gemeenteraad vervolgens de benodigde verordening “bedrijveninvesteringszone ‘tVarck-Brammelo 2021-2025” vastgesteld.

Voordat de verordening in werking treedt mag iedere ondernemer, gevestigd binnen de BI-zone, een stem voor of tegen de BI-zone uitbrengen. Deze stemming vindt plaats tussen 2 en 18 november. Het stembiljet met aanvullende informatie wordt door een van de bestuursleden of de parkmanager bij de ondernemers afgegeven en ook weer opgehaald.

Hieronder een overzicht met verdere informatie:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl