Omvorming groen

Om uitvoering te geven aan de Groenvisie is het uitvoeringsprogramma (de ambitie) door het college vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is geweest het omvormen van duur openbaar groen naar goedkoper groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de omvorming en revitalisering van plantsoenen, als onderdeel van het uitvoeringsplan Groenvisie.

Welke plantvakken worden omgevormd?

Verouderde plantvakken komen in aanmerking voor omvorming of revitalisering. Dit zijn meestal plantvakken waar rozen, bosplantsoen of sierheesters in groeien. Deze plantvakken zijn niet meer vitaal en het onderhoud maar ook opknappen van de vakken is duur. Door er gras van te maken blijft het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte aanvaardbaar. De beplanting wordt omgevormd naar gazon dat in het seizoen frequent zal worden gemaaid. Op enkele plaatsen worden kleine plantvakken omgevormd naar verharding. Vitale bomen die nu in het plantvak staan blijven behouden en waar nodig worden nieuwe bomen geplant.

Kaarten alle wijken

Van alle wijken in Haaksbergen is een kaart gemaakt waarop te zien is welke plannen er voor de groenvoorziening zijn opgesteld. Aangegeven zijn de vakken van goede kwaliteit, vakken waar beplanting wordt omgevormd naar gras of verharding en vakken die voor revitalisatie, inboet of verkoop in aanmerking komen.

Zijn er alternatieven?

Wanneer u omvorming van beplanting naar gras in uw directe woonomgeving ongewenst vindt kunt u met uw buren overleggen of gezamenlijke groenadoptie misschien een alternatief is. Voor de adoptie van een perceel groen zijn tenminste drie huishoudens nodig. Het is belangrijk dat er draagvlak is in de straat en dat de adoptie een buurt- en/of wijkbelang dient en geen individueel belang. Verder geldt dat het groen voor iedereen toegankelijk is en moet blijven. Meer informatie over groenadoptie vindt u onder Groenadoptie door wijken

Voor vragen over omvorming kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres: burgerinitiatief-groen@haaksbergen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl