Bestemmingsplan Industrie-West

Bedrijventerrein Industrie-West krijgt een nieuw bestemmingsplan. Het oude plan was aan vervanging toe. Voor het eerst denken omwonenden en ondernemers nu mee bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Dat gebeurt via bijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers, een digitale vragenlijst op onze site en een klankbordgroep.

Er zijn in 2017 op diverse momenten bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar te bespreken wat er nodig is om het woon- en werkklimaat van omwonenden en bedrijven te verbeteren. Naar verwachting kan de gemeente in het voorjaar van 2018 een concept bestemmingsplan voorleggen aan de betrokken partijen. Zij kunnen dan reageren op het concept plan.

Digitale vragenlijst

Niet alle bewoners of ondernemers konden of wilden bij een van de bijeenkomsten zijn. Daarom heeft de gemeente in 2017 ook de mogelijkheid gegeven om een digitale vragenlijst in te vullen. Hier kunt u uitkomsten van de enquête vinden (pdf | 640 kB).

In onderstaande berichten kunt u meer lezen over de stappen die genomen zijn om tot het nieuwe bestemmingsplan te komen.

Huidig bestemmingsplan

Planning proces

Gepubliceerde artikelen

Verslagen bijeenkomsten

Presentaties

Scan leefbare wijken

In 2016 is de scan leefbare wijken uitgevoerd. Een onderzoek en plan van aanpak om de leefbaarheid in drie wijken rondom het bedrijventerrein te verbeteren. Hier leest u er meer over.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl