Marktplan

De gemeente Haaksbergen werkt aan een aantrekkelijk en groen centrum en wil in het dorpshart onder meer het Marktplan realiseren.

Het Marktplan bestaat uit een supermarkt met daarboven appartementen en ernaast een vrijliggend appartementengebouw.  Beide gebouwen krijgen een ondergrondse parkeerkelder. Bij elkaar ongeveer 65 appartementen.  Het gebied wordt bovendien verfraaid met een openbaar park.  De plek waar het Marktplan gerealiseerd moet worden is het zogenoemde ‘gat in de markt’ en het terrein waarop voorheen De Bron gevestigd was.

De ontwikkelaars Nordwick BV en Ben Roerink werken samen met de gemeente aan het plan. Ze willen buurtbewoners, omliggende bedrijven en overige Haaksbergenaren zo veel mogelijk informeren en betrekken. De nodige stappen zijn al gezet. Omwonenden en ondernemers kunnen meedenken over de inrichting van de openbare ruimte in een participatietraject. En er wordt momenteel een bestemmingsplan voorbereid.

Op deze pagina is informatie te vinden over het Marktplan. De komende tijd wordt de pagina telkens geactualiseerd en aangevuld met relevantie informatie. De film geeft een impressie van hoe het er aan de Markt uit kan komen te zien.

Besluiten college en raad

Participatie openbare ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte rond het Marktplan loopt een participatietraject. De directe omgeving, bestaande uit zowel omwonenden als ondernemers van het Marktplan, wordt betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte.

Onderzoeken, schetsen en concept stukken

Artikelen over het Marktplan

Impressie Marktplan (animatie):

Informatiebijeenkomst raadsleden 11 januari 2023

Tussentijdse rapportage participatietraject door onafhankelijk voorzitter van de werkgroep Harald Zegeren:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl